Glavna

Udruženje „Naučite nas sve“ („Teach Us All“) Novi Sad je nevladino, neprofitno udruženje osnovano 2013. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti neformalne edukacije civilnog sektora. Od svog osnivanja udruženje je ostvarilo saradnju sa značajnim institucijama od kojih bi izdvojili Dečje selo „Mirolad Pavlović“ iz Sremske Kamenice, sa čijim štićenicima članovi udruženja rade već četvrtu godinu, Omladinsku organizaciju gluvih i nagluvih iz Novog Sada, Osnovnu školu „Sonja Marinković“ iz Novog Sada, Karlovačku gimnaziju Sremski Karlovci.

Od 2013. godine udruženje aktivno radi u oblastima edukacije mladih stranim jezicima, pružanjem psihološke podrške i savetovanjem socijalno-ugroženih osoba i osoba sa invaliditetom, i aktivnim učešćem u zajednici, te je prepoznato od strane lokalnih i pokrajinskih vlasti.

Os septembra 2016. godine Udruženje organizuje kontinuiranu obuku „Projekat – od ideje do realizacije“, koja omogućava sticanje veština pisanja predloga projekata za domaće i inostrane fondove. Redovno održavamo EU info dane u okviru kojih je više stotina mladih informisano o mogućnostima apliciranja, stručnog usavršavanja i mobilnosti na evropskom nivou. 

Shadow
Slider